Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Brandoverslag

Mocht er brand ontstaan in een gebouw, dan is het belangrijk dat uitbreiding naar naast-, boven- en tegenovergelegen ruimten wordt voorkomen. (Sub)brandcompartimenten dienen daarom een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) te bezitten. Er kan op 2 manieren aangetoond worden dat er aan de wbdbo-eisen uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan: door het toepassen van brandwerende materialen (bijv. brandwerend glas) of door het uitvoeren van een brandoverslagberekening.

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer