Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Loopafstand

Om bij brand veilig te kunnen vluchten uit een bouwwerk, stelt het Bouwbesluit 2012 onder andere eisen aan de maximale loopafstand die mag worden afgelegd door de rook tot aan een brand/rookscheiding. Na deze scheiding krijgt de vluchtroute doorgaans een bepaalde beschermde status.

Rook van brand is giftig bij inademing. Ongecontroleerde rookverspreiding is een gevaar voor de veiligheid van personen binnen een gebouw. Om een veilige ontvluchting mogelijk te maken, worden in het Bouwbesluit daarom eisen gesteld aan de maximaal af te leggen loopafstand binnen een ruimte die zich bij brand met rook kan vullen: het subbrandcompartiment. Ook aan de bereikbaarheid van gebruiksgebieden in een gebouw door hulpverleningsdiensten en aan de doelmatige inzet van blusmiddelen stelt het Bouwbesluit eisen.

De maximaal toegestane loopafstand is de lengte van een denkbeeldige looplijn vanuit het verste punt in een voor personen bestemde ruimte, tot aan de uitgang van het subbrandcompartiment (bijv. een ‘woning’). De loopafstand is een denkbeeldige, kortst realiseerbare looplijn die altijd ten minste 0,3 meter uit de hoeken, wanden en zijkanten van trappen en kozijnen loopt. Deze afstand van 0,3 meter langs constructieonderdelen vloeit voort uit de omstandigheid dat mensen zich in de regel niet dichter langs vaste bouwkundige onderdelen kunnen verplaatsen. Deze denkbeeldige looplijn loopt daarmee fictief door het midden van een vluchtende persoon.

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer