Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Vluchtwegen

Een vluchtroute begint in een voor personen bestemde ruimte (meestal de kantoorvloer) en eindigt op het aansluitende terrein vanwaar u de openbare weg kunt bereiken, zonder dat u gebruik hoeft te maken van een lift. Daarbij moet u elke deur op de vluchtroute kunnen openen over de minimaal vereiste breedte, en zonder sleutel. We spreken over 'onafhankelijke vluchtroutes' als er twee vluchtroutes zijn vanuit een subbrandcompartiment, die voeren door afzonderlijke ruimten.

Afhankelijk van het aantal vluchtroutes, stelt het bouwbesluit extra eisen. Bouwt u een kantoor met één vluchtroute, dan is o.a. de hoogte bepalend voor de maatregelen die u moet nemen qua brandveiligheid.

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer