Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Vuurlastberekening

Het Bouwbesluit 2012 stelt in zijn prestatie-eisen beperkingen aan de grootte van brandcompartimenten. De basiseis aan de WBDBO (Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag) naar een ander compartiment bedraagt daarbij in beginsel 60 minuten. Soms kan worden volstaan met 20 of 30 minuten.

 In de praktijk bestaat echter behoefte aan grotere brandcompartimenten dan het Bouwbesluit aangeeft. Het Bouwbesluit 2012 staat een gelijkwaardige oplossing op basis van artikel 1.3 toe. Voorwaarden hiervan is dat een gelijkwaardige oplossing bij het gebruik van het gebouw in stand wordt gehouden. Voor de uitwerking van brandcompartimentering wordt verwezen naar de NEN-norm 6060:2015 “Brandveiligheid van grote brandcompartimenten”. 

Met een vuurlastberekening kan worden aangetoond dat een groter brandcompartiment acceptabel is. Tevens kan worden berekend of men een langere vluchtlengte mag toepassen dan dat er in Bouwbesluit vermeld staat.

Vuurlastberekening

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer