Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Alarmering

Een ontruimingsalarm(installatie) maakt bij brand, bomalarm of andere calamiteiten een snelle en ordelijke ontruiming van een (deel van een) gebouw mogelijk. In veel gevallen is deze installatie gekoppeld aan een brandmeldinstallatie.

NEN 2575 onderscheidt drie basistypen ontruimingsalarminstallatie met nadere onderverdeling:

Alarmering

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer