Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Branddetectie

Een snelle detectie van een (beginnende) brand kan de rampzalige en verwoestende gevolgen van een brand voor mens, materiaal en milieu tot een minimum beperken. Voor een vroegtijdige en betrouwbare detectie en de daaropvolgende alarmering is goede detectieapparatuur van essentieel belang. Branddetectie gebeurd doorgaans door middel van een rookmelder.  Deze rookmelder kan zowel rook als de verhoging van de temperatuur in een ruimte meten. Afhankelijk van de type ruimte dient de rookmelder daarop te worden afgestemd, denk hierbij aan een computerruimte, rookruimte, laboratorium, parkeergarage etc.

Branddetectie

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer