Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Objectbewaking

Een snelle detectie van een (beginnende) brand kan de rampzalige en verwoestende gevolgen van een brand voor mens, materiaal en milieu tot een minimum beperken. Voor een vroegtijdige en betrouwbare detectie en de daaropvolgende alarmering is goede detectieapparatuur van essentieel belang. Bij bijzondere situaties zijn standaard maatregelen niet voldoende, denkt u hierbij aan fabriekmachines. Grote installaties vragen soms om extra bewaking, ofwel objectbewaking, om brand zo snel mogelijk te detecteren. Afhankelijk van het soort object, worden er extra maatregelen genomen om brand sneller te detecteren maar ook om de gevolgschade te minimaliseren.

Objectbewaking

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer