Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Vluchtrouteaanduiding

Een duidelijk zichtbare en herkenbare vluchtrouteaanduiding is van levensbelang om een gebouw te ontvluchten tijdens een calamiteit.

Vluchtrouteaanduiding moet voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 6088 en de NEN-EN 1838. Hierin staan de eisen met betrekking tot de symbolen, kleuren, afmetingen en zichtbaarheid. Als de netspanning geheel of gedeeltelijk wegvalt, moet de noodverlichting binnen 15 seconden ingeschakeld zijn en tenminste één uur, op de vereiste sterkte, blijven branden. Dit geldt alleen indien in dat deel van het bouwwerk ook noodverlichting is vereist.

Wanneer is een vluchtrouteaanduiding verplicht?

Het Bouwbesluit regelt wanneer een vluchtrouteaanduiding verplicht is. In alle ruimten waardoor een verkeersroute voert (veelal de gangen e.d.) en in ruimten die is bestemd voor meer dan 50 personen, moet vluchtrouteaanduiding aanwezig zijn.

Vluchtrouteaanduiding

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer