Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

BHV-plan

BHV staat voor bedrijfshulpverlening en elke werkgever in Nederland is verplicht om een BHV organisatie te hebben. BHV-ers weten hoe ze moeten handelen in het geval van een calamiteit zoals brand, ongeluk of een ontruiming. De werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV organisatie is en welke maatregelen er zijn genomen om de aanwezige risico’s tot het minimum te beperken. Zet dit op papier en je hebt een BHV-plan!

Inhoud BHV-plan

BHV-plan

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer