Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Ontruimingsplan

In een ontruimingsplan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Daarnaast kan het ontruimingsplan een aantal tekeningen (ofwel ontruimingsplattegrond) bevatten waarop onder meer de vluchtwegen zijn vermeld die de in het gebouw aanwezige personen moeten volgen. Deze ontruimingsplattegronden dient u meerdere plekken in uw gebouw op te hangen.

Een ontruimingsplan is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat er in geval van nood zo veel mogelijk mensen het gebouw zo veilig mogelijk verlaten. Daarnaast is een ontruimingsplan een middel om te zien wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij bijvoorbeeld een brand, bommelding, ontruiming of stroomuitval. Een ontruimingsplan speelt een grote rol tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten en is hierdoor van belang bij een echte evacuatie.

Ontruimingsplan

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer