Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Programma van eisen

De omvang van een brandmeldinstallatie is vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE). In het PvE worden alle uitgangspunten van een brandmeldinstallatie waarmee de projecteringsdeskundige een brandmeldinstallatie kan ontwerpen, vastgelegd. Bij het ontwerp van een brandmeldinstallatie moet rekening worden gehouden met het soort brandverschijnsel dat voor dat gebouw te verwachten is. Dit is tevens opgenomen in het PvE. Bij het ontwerp dient eveneens rekening te worden gehouden met situaties tijdens het gebruik van het gebouw.

De projecteringsrichtlijnen voor het bepalen van het aantal, de plaats en het type automatische melders en handbrandmelders, zijn opgenomen in de NEN 2535.

Op basis van de NEN 2535 en het PvE zal een projectering deskundige brandmeldinstallaties, het ontwerp en/of de projectering maken. De installatie dient door deskundige personen te worden aangelegd.
Wilt u een PvE laten opstellen? Innofire heeft jarenlange ervaring in het opstellen van PvE’s.

Programma van eisen

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer