Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Uitgangspuntendocument

Bij nieuwbouw, verbouw en PGS 15 opslag is het wenselijk en in sommige gevallen verplicht eerst een uitgangspunten document (UPD) brandveiligheid op te stellen.

In het Uitgangspuntendocument wordt de bouwkundige situatie naast het gewenste brandveiligheidsniveau gelegd en worden in overleg met betrokken partijen zoals gemeente, brandweer en eventueel verzekeraar vastgelegd welke brandveiligheidsvoorzieningen getroffen moeten worden. 
Met name in een industriële omgeving is vaak sprake van één of meerdere gelijkwaardige oplossingen waarvoor goedkeuring van bevoegd gezag noodzakelijk is. 

Deze wordt aangevraagd middels het indienen van een uitgangspuntendocument brandveiligheid. 

Het Uitgangspuntendocument brandveiligheid is object specifiek en een dynamisch document wat gewijzigd en aangevuld moet worden als daar aanleiding toe is. 

Uitgangspuntendocument

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer