Alles overwogen,
in één keer goed
en minimaal onderhoud

Blusmiddelen

Er zijn verschillende soorten blusmiddelen waarmee een kleine, beginnende brand mee geblust kan worden. Uiteenlopend van water en schuim tot een poeder of blusgas. De blusmiddelen zijn van essentieel belang, omdat vaak een beginnende brand door middel van een blusmiddel snel onder controle wordt gehouden.  Ruim 70% van de branden in gebouwen wordt geblust met blusmiddelen. Het is daarom van groot belang dat u de juiste blusmiddelen op de juiste plek binnen uw pand hebt hangen. Welk blusmiddel en welk aantal heeft u nodig voor uw pand? Dit kan worden bepaald door te bekijken welke materialen er aanwezig zijn binnen het pand. Aan de hand van de materialen wordt de brandklasse bepaald en de juiste blusmiddelen gekozen.

Enkele voorbeelden van blusmiddelen:

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer