Gids in brandveiligheid

Kleefmagneet

In gebouwen beveiligd door een brandmeldinstallatie tref je vaak ook kleefmagneten aan. Eigenlijk vallen ze nauwelijks op omdat deze installatie onderdelen meestal aan het zicht zijn onttrokken omdat de deur openstaat.

In veel gevallen, denk aan ziekenhuizen of verzorgingsgebouwen, is het niet handig om telkens deuren in verkeersruimten open te moeten doen. Standaard open is dus veel praktischer. Maar niet in alle gevallen moet een deur open blijven staan. In het geval zich een calamiteit voordoet zouden met name de brandscheidingen dus voor veiligheid moeten zorgen. Daarom worden bij deuren in met name brandscheidingen kleefmagneten toegepast.

Er zijn twee soorten kleefmagneten:

Gestuurde kleefmagneet vanuit BMI: deze wordt gestuurd door de brandmeldinstallatie en laat de deur los ingeval deze bij brand dicht moet.

Gestuurde kleefmagneet vanuit rookmelder: Deze stand-alone kleefmagneet wordt alleen door een rookmelder in de buurt gestuurd.

Kleefmagneet

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer