Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

Advies voor brandpreventie

Doorloop samen met ons het Innofire stappenplan en ontdek de voordelen

Bij ontwerp, herbestemming of tijdens het gebruik:

 1. Bepaal het ontwerp- en toetsniveau
 2. Globale schouw om inzicht te krijgen in het gebouw en gebruik
 3. Maak een risico-analyse en bepaal het brandveiligheidsdoel
 4. Bepaal maatgevende scenario’s
 5. Opstellen meest kostenefficiënte maatregelen en afstemmen met bevoegd gezag
 6. Prijsvorming, uitvoering en oplevering
 7. Beheer en onderhoud

WAT IS HET PROBLEEM?

 1. Aanschrijving naar aanleiding van inspectie brandweer…
 2. Eisen die worden gesteld vanuit de verzekeraar…
 3. Eisen die worden gesteld vanuit het bevoegd gezag (bijv. gemeente of provincie)…
 4. Eisen die ontstaan door verandering in het gebruik…
 5. Voorschriften vanuit de wet…

WAT IS ER NODIG OM HET DOEL TE BEREIKEN?

Dit is op te delen in drie categorieën, met als afkorting BIO.

Bouwkundig

Installatietechnisch

Organisatie

Innofire Safety BV ® 2018 - Sitemap - Zoeken - Disclaimer