U bevindt zich hier :

Welkom bij Innofire 

Innofire is een specialist in het leveren van een totaalpakket aan advies en activiteiten voor het borgen van uw brandveiligheid, de gids in brandveiligheid. We werken meer risicogericht dan regelgericht. Alles overwogen, in één keer goed en minimaal onderhoud. Dit realiseren wij door doelmatig advies en een kostenefficiënte uitvoering.

Inspectie & advies

Innofire Safety is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de brandveiligheid binnen panden. Mocht er nog geen brandveiligheidsconcept zijn, dan kunnen wij deze ook voor u ontwerpen. Aan de hand van het opgestelde brandveiligheidsconcept wordt het pand vervolgens getest. De inspecties worden in een digitaal logboek opgeslagen waarbij we alles zorgvuldig noteren ondersteund met foto’s.

Meer Inspectie & advies

Uitvoering

Innofire is uw partner op het gebied van het afdichten van doorvoeringen door brandscheidingen, het zetten van brandwerende beglazing of installaties zoals BMI's.

Meer Uitvoering

Beheer & Onderhoud

Het bouwbesluit 2012 geeft in artikel 1.16. Zorgplicht aan dat na het het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

Innofire garandeert dat uw doorvoeringen altijd juist zijn gecontroleerd en afgewerkt middels het Brandpreventie Onderhouds Plan (BPOP).

Meer Beheer & Onderhoud

Aanvalsplan brandweer

Afstemming bevoegd gezag

Alarmering

BHV plan

Blusmiddelen

Branddetectie

Branddoorslag

Brandklep

Brandmanchet

Brandmeldinstallatie

Brandoverslag

Brandscan

Brandventiel

Brandweervoorzieningen

Brandwerende beplating

Brandmeldinstallatie

Brandwerend glas

Controle op de uitvoering

Compartimentering

Deur, kozijn en glas

Deurdranger

Doorvoeringen

Draagconstructie

Gelijkwaardigheid

Huurcontractmaatregelen

Integraal plan brandveiligheid

Kleefmagneet

Kwaliteitscontrole automatisering

Loopafstand

Materialisering

Noodverlichting

Objectbewaking

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsplan

Opschuimende strips

Periodieke inspecties

Programma van eisen

Rookmelder

Rookwarmteafvoer

Sprinklerinstallatie

Uitgangspuntendocument

Vloeren, scheidingswanden, plafonds en daken

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtwegen

Vuurlastberekening

WBDBO

Innofire Safety BV ® 2018