Alles overwogen,
in één keer goed
en minimaal onderhoud

U bevindt zich hier :

Beheer & onderhoud

Het bouwbesluit 2012 geeft in artikel 1.16. Zorgplicht het volgende aan:

Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

Innofire Safety garandeert dat uw doorvoeringen altijd juist zijn gecontroleerd en afgewerkt middels het Brandpreventie Onderhouds Plan (BPOP).

We brengen eerst uw brandpreventie naar het gewenste niveau. Vervolgens kunnen we door het onderhoudsplan de brandpreventie voor 5, 10 of 20 jaar garanderen. Hierdoor komt u nooit voor onverwachte kosten te staan. Met de periodieke inspecties binnen het onderhoudsplan voldoet u altijd aan de laatste wet- en regelgeving.

In het BPOP kunnen we ook het onderhoud van de actieve brandpreventie zoals brandslanghaspels, noodverlichting etc. meenemen.

Aanvalsplan brandweer

Afstemming bevoegd gezag

Alarmering

BHV plan

Blusmiddelen

Branddetectie

Branddoorslag

Brandklep

Brandmanchet

Brandmeldinstallatie

Brandoverslag

Brandscan

Brandventiel

Brandweervoorzieningen

Brandwerende beplating

Brandmeldinstallatie

Brandwerend glas

Controle op de uitvoering

Compartimentering

Deur, kozijn en glas

Deurdranger

Doorvoeringen

Draagconstructie

Gelijkwaardigheid

Huurcontractmaatregelen

Integraal plan brandveiligheid

Kleefmagneet

Kwaliteitscontrole automatisering

Loopafstand

Materialisering

Noodverlichting

Objectbewaking

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsplan

Opschuimende strips

Periodieke inspecties

Programma van eisen

Rookmelder

Rookwarmteafvoer

Sprinklerinstallatie

Uitgangspuntendocument

Vloeren, scheidingswanden, plafonds en daken

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtwegen

Vuurlastberekening

WBDBO

Innofire Safety BV ® - Enschede