Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

U bevindt zich hier :

‫Inspectie & Advies

In artikel 1.16 lid 2 van het bouwbesluit 2012 is vastgelegd dat de gebouweigenaar op adequate wijze verantwoordelijk is voor controle van de wijze waarop alle doorvoeringen die door een brandscheiding gaan zijn aangebracht.

Innofire Safety is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de brandveiligheid binnen panden. Mocht er nog geen brandveiligheidsconcept zijn, dan kunnen wij deze ook voor u ontwerpen. Aan de hand van het opgestelde brandveiligheidsconcept wordt het pand vervolgens getest. De inspecties worden in een digitaal logboek opgeslagen waarbij we alles zorgvuldig noteren ondersteund met foto’s.

Aan de hand van onze bevindingen wordt een Brandpreventie Onderhoudsplan gemaakt. Hiermee brengen we de brandpreventie direct naar het gewenste niveau. Vervolgens kunnen we door het onderhoudsplan de brandpreventie voor 5, 10 of 20 jaar garanderen. Hierdoor komt u nooit voor onverwachte kosten te staan. Met de periodieke inspecties binnen het onderhoudsplan voldoet u altijd aan de laatste wet- en regelgeving.

Het digitale logboek geeft u altijd een actueel inzicht in uw status. Het logboek kunt u zelf beheren, maar Innofire kan dit ook voor u uit handen nemen.

Hieronder vindt u een overzicht met werkzaamheden die Innofire voor u kan uitvoeren:

Aanvalsplan brandweer

Afstemming bevoegd gezag

Alarmering

BHV plan

Blusmiddelen

Branddetectie

Branddoorslag

Brandklep

Brandmanchet

Brandmeldinstallatie

Brandoverslag

Brandscan

Brandventiel

Brandweervoorzieningen

Brandwerende beplating

Brandmeldinstallatie

Brandwerend glas

Controle op de uitvoering

Compartimentering

Deur, kozijn en glas

Deurdranger

Doorvoeringen

Draagconstructie

Gelijkwaardigheid

Huurcontractmaatregelen

Integraal plan brandveiligheid

Kleefmagneet

Kwaliteitscontrole automatisering

Loopafstand

Materialisering

Noodverlichting

Objectbewaking

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsplan

Opschuimende strips

Periodieke inspecties

Programma van eisen

Rookmelder

Rookwarmteafvoer

Sprinklerinstallatie

Uitgangspuntendocument

Vloeren, scheidingswanden, plafonds en daken

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtwegen

Vuurlastberekening

WBDBO

Innofire Safety BV ® - Enschede