Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

U bevindt zich hier :
»

Brandrisico-analyse

Indien nog niet duidelijk is welke brandveiligheidsvoorzieningen gewenst c.q. verplicht zijn kunnen wij een brandrisico-analyse voor u uitvoeren. Hierbij houden we rekening met de eisen van de gebruiker ten aanzien van een optimale bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit, wettelijke eisen en eventuele aanvullende voorwaarden van een verzekeraar.

Op basis van een brandrisico-analyse worden verschillende mogelijkheden met elkaar vergeleken op praktische, technische en financïële aspecten. Hierbij wordt een oplossing bedacht volgens bouwbesluit 2012 of met inachtneming van de wettelijke richtlijnen of juist een gelijkwaardige oplossing.

In de praktijk is de ervaring dat indien Innofire in een vroeg stadium wordt betrokken door ontwikkelaars, architecten en ontwerpers dat er veel ongewenste vertraging kan worden voorkomen en budgetten niet overschreden worden.

Aanvalsplan brandweer

Afstemming bevoegd gezag

Alarmering

BHV plan

Blusmiddelen

Branddetectie

Branddoorslag

Brandklep

Brandmanchet

Brandmeldinstallatie

Brandoverslag

Brandscan

Brandventiel

Brandweervoorzieningen

Brandwerende beplating

Brandmeldinstallatie

Brandwerend glas

Controle op de uitvoering

Compartimentering

Deur, kozijn en glas

Deurdranger

Doorvoeringen

Draagconstructie

Gelijkwaardigheid

Huurcontractmaatregelen

Integraal plan brandveiligheid

Kleefmagneet

Kwaliteitscontrole automatisering

Loopafstand

Materialisering

Noodverlichting

Objectbewaking

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsplan

Opschuimende strips

Periodieke inspecties

Programma van eisen

Rookmelder

Rookwarmteafvoer

Sprinklerinstallatie

Uitgangspuntendocument

Vloeren, scheidingswanden, plafonds en daken

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtwegen

Vuurlastberekening

WBDBO

Innofire Safety BV ® - Enschede