Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

U bevindt zich hier :
»

Inspectie van en advies over brandscheidingen

Er is een groot verschil tussen WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) en brandwerendheid. Deze begrippen worden vaak door elkaar gehaald.

De WBDBO betreft de eis volgens het bouwbesluit. De brandwerendheid is de constructie-eigenschap waarmee aan de WBDBO -eis kan worden voldaan.

De WBDBO is een aan het bouwwerk gerelateerde waarde. De brandwerendheid is een waarde die door de omgeving wordt bepaald. Zo zal voor een bepaald gebouw de WBDBO overal op een plek in Nederland gelijk zijn, maar de brandwerendheid kan verschillen.

Een gebouw heeft bijvoorbeeld een WBDBO nodig van 60 minuten. Het gebouw staat in het centrum van Utrecht. Dat gebouw is aan drie zijden ingeklemd door andere gebouwen. De drie zijden dienen een brandwerendheid te hebben van minimaal 60 minuten. De voorzijde grenst aan de straat en de gracht. De as van de gracht is in dit geval bepalend. Er van uitgaande dat er aan de overkant een gebouw staat op dezelfde afstand van het midden van de gracht.

Naar dat gebouw mag geen brandoverslag plaatsvinden binnen 60 minuten. Als de gracht breed genoeg is, dan zal de weerstand tegen brandoverslag gevormd worden door de lucht die de warmtestraling opvangt. De brandwerendheid van de gevel kan dan dus 0 zijn. Je voldoet hiermee aan de WBDBO eis van 60 minuten. De gevel bezit niet die weerstand, maar de lucht wel.

Projecten

2019 - Van Wijnen - Lupinestraat
2019 - Stichting Carmelcollege - Avila College
2019 - Universiteit Twente - ITC Hotel
2019 - Woningcorporatie De Woonplaats - Pathmos parkeergarages

Aanvalsplan brandweer

Afstemming bevoegd gezag

Alarmering

BHV plan

Blusmiddelen

Branddetectie

Branddoorslag

Brandklep

Brandmanchet

Brandmeldinstallatie

Brandoverslag

Brandscan

Brandventiel

Brandweervoorzieningen

Brandwerende beplating

Brandmeldinstallatie

Brandwerend glas

Controle op de uitvoering

Compartimentering

Deur, kozijn en glas

Deurdranger

Doorvoeringen

Draagconstructie

Gelijkwaardigheid

Huurcontractmaatregelen

Integraal plan brandveiligheid

Kleefmagneet

Kwaliteitscontrole automatisering

Loopafstand

Materialisering

Noodverlichting

Objectbewaking

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsplan

Opschuimende strips

Periodieke inspecties

Programma van eisen

Rookmelder

Rookwarmteafvoer

Sprinklerinstallatie

Uitgangspuntendocument

Vloeren, scheidingswanden, plafonds en daken

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtwegen

Vuurlastberekening

WBDBO

Innofire Safety BV ® - Enschede