Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

U bevindt zich hier :
»

Inventarisatie brandveiligheid

Innofire controleert brandscheidingen en kijkt hierbij na of alle doorvoeringen goed zijn afgewerkt. Dit kan enerzijds middels een quick-scan, waarbij we een gedeelte van het pand in kaart brengen en daarmee een indicatie kunnen geven van de stand van zaken van de brandveiligheid. Anderzijds kunnen we een gedetailleerde scan doen, waarbij wij uw gehele pand volledig in kaart brengen. Onze bevindingen noteren wij in het digitaal logboek waar u toegang tot krijgt.

Indien wenselijk kunnen wij ook op portefeuille-niveau de brandveiligheid binnen uw panden in kaart brengen. Hiermee heeft u altijd een actueel overzicht  en kan dit meegenomen worden in de MJOB.

Projecten

2020 - doorlopend - Woonbedrijf Ieder1
2020 - De Waaier
2020 - Woningcorporatie Domijn - Broekheurneborch
2020 - Wijkcentrum De Roef
2019 - Van Wijnen - Lupinestraat
2019 - Stichting Carmelcollege - Avila College
2019 - Universiteit Twente - ITC Hotel
2019 - Woningcorporatie De Woonplaats - Pathmos parkeergarages
2019 - VVE Huize Radboud
2018 - Livio - Het Wiedenbroek

Aanvalsplan brandweer

Afstemming bevoegd gezag

Alarmering

BHV plan

Blusmiddelen

Branddetectie

Branddoorslag

Brandklep

Brandmanchet

Brandmeldinstallatie

Brandoverslag

Brandscan

Brandventiel

Brandweervoorzieningen

Brandwerende beplating

Brandmeldinstallatie

Brandwerend glas

Controle op de uitvoering

Compartimentering

Deur, kozijn en glas

Deurdranger

Doorvoeringen

Draagconstructie

Gelijkwaardigheid

Huurcontractmaatregelen

Integraal plan brandveiligheid

Kleefmagneet

Kwaliteitscontrole automatisering

Loopafstand

Materialisering

Noodverlichting

Objectbewaking

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsplan

Opschuimende strips

Periodieke inspecties

Programma van eisen

Rookmelder

Rookwarmteafvoer

Sprinklerinstallatie

Uitgangspuntendocument

Vloeren, scheidingswanden, plafonds en daken

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtwegen

Vuurlastberekening

WBDBO

Innofire Safety BV ® - Enschede