Doelmatig advies en

een kostenefficiënte uitvoering

U bevindt zich hier :
»

Uitgangspuntendocument Brandveiligheid

Dit betreft een document waarin een overzicht is opgenomen waarbij de uitgangspunten aangaande brandveiligheidsvoorzieningen worden aangegeven. Hiervoor wordt altijd eerst het ontwerp op basis van brandveiligheidseisen in bouwwetgeving (o.a. Bouwbesluit 2012) beoordeeld. Tevens wordt aangegeven hoe tijdens de realisatie met bepaalde wensen en eisen moet worden omgegaan. Dit document is onontbeerlijk bij aanvragen en meldingen Omgevingsvergunning Bouw, Milieu en Brandveilig Gebruik. Tevens is dit een belangrijke onderlegger voor een bouwkundig en installatiebestek.

Aan dit document kunnen notities worden toegevoegd, zoals een rapportage beheersbaarheid van brand (vuurlastberekening), capaciteitsberekening van vluchtroutes, brandoverslagberekeningen, Programma’s van Eisen voor brandmeldinstallaties en brandblusinstallaties en adviezen ten behoeve van opslag gevaarlijke stoffen.

Heeft u behoefte aan meer informatie over het opstellen van een UPD of hulp nodig bij het opstellen hiervan? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via: info@innofire.nl of via 088 44 04 504

Aanvalsplan brandweer

Afstemming bevoegd gezag

Alarmering

BHV plan

Blusmiddelen

Branddetectie

Branddoorslag

Brandklep

Brandmanchet

Brandmeldinstallatie

Brandoverslag

Brandscan

Brandventiel

Brandweervoorzieningen

Brandwerende beplating

Brandmeldinstallatie

Brandwerend glas

Controle op de uitvoering

Compartimentering

Deur, kozijn en glas

Deurdranger

Doorvoeringen

Draagconstructie

Gelijkwaardigheid

Huurcontractmaatregelen

Integraal plan brandveiligheid

Kleefmagneet

Kwaliteitscontrole automatisering

Loopafstand

Materialisering

Noodverlichting

Objectbewaking

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsplan

Opschuimende strips

Periodieke inspecties

Programma van eisen

Rookmelder

Rookwarmteafvoer

Sprinklerinstallatie

Uitgangspuntendocument

Vloeren, scheidingswanden, plafonds en daken

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtwegen

Vuurlastberekening

WBDBO

Innofire Safety BV ® - Enschede