Gids in brandveiligheid

U bevindt zich hier :
»
»

Brandwerende beplating

Schachten, staalconstructies of andere bouwkundige elementen voldoen niet altijd aan de WBDBO-eis. Innofire heeft eigen timmerlui in dienst die elementen vakkundig omtimmeren met brandwerend plaatmateriaal zoals Promatect 100, Promatect 200 of Promatect H.


Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via info@innofire.nl of via 088 - 44 04 504

Projecten

2020 - De Waaier
2020 - De Bleekhof
2020 - Tichelwerk
2020 - Woningcorporatie Domijn - Broekheurneborch
2020 - Wijkcentrum De Roef
2019 - Humanitas Onder Dak

Aanvalsplan brandweer

Afstemming bevoegd gezag

Alarmering

BHV plan

Blusmiddelen

Branddetectie

Branddoorslag

Brandklep

Brandmanchet

Brandmeldinstallatie

Brandoverslag

Brandscan

Brandventiel

Brandweervoorzieningen

Brandwerende beplating

Brandmeldinstallatie

Brandwerend glas

Controle op de uitvoering

Compartimentering

Deur, kozijn en glas

Deurdranger

Doorvoeringen

Draagconstructie

Gelijkwaardigheid

Huurcontractmaatregelen

Integraal plan brandveiligheid

Kleefmagneet

Kwaliteitscontrole automatisering

Loopafstand

Materialisering

Noodverlichting

Objectbewaking

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsplan

Opschuimende strips

Periodieke inspecties

Programma van eisen

Rookmelder

Rookwarmteafvoer

Sprinklerinstallatie

Uitgangspuntendocument

Vloeren, scheidingswanden, plafonds en daken

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtwegen

Vuurlastberekening

WBDBO

Innofire Safety BV ® - Enschede