Alles overwogen,
in één keer goed
en minimaal onderhoud

U bevindt zich hier :
»

Brandpreventie Onderhoudsplan (BPOP)

In de praktijk komt het regelmatig voor dat zorginstellingen, scholengemeenschappen, woningcorporaties en andere partijen voor onverwachte hoge kosten komen te staan door een inspectie van de brandweer of bevoegd gezag. Tekortkomingen, die in de brandveiligheid zijn geconstateerd, moeten dan aangepast worden en zijn geen onderdeel van het planmatig onderhoud.

Door middel van ons Brandpreventie Onderhoudsplan kunnen deze onverwachte kosten vooruit worden begroot en hiermee aanzienlijk worden gereduceerd. Op complexniveau wordt een inspectie en onderhoudsplan opgesteld waarbij wij afhankelijk van de functie, de (zelfredzaamheid van) gebruikers, de complexiteit en de intensiteit een periodieke inspectie en onderhoudsplanning maken.

Onze inspecteurs worden continu bijgeschoold. Hierdoor zijn ze niet alleen op de hoogte van de huidige regelgeving, maar weten ze ook wat er aan toekomstige regelgeving te verwachten is. Tijdens de inspecties houden wij hier ook rekening mee waarbij alle verwachte kosten vooruit begroot kunnen worden in een meerjaren onderhoudsplan.

Tevens kijken wij meer risicogericht dan regelgericht. Hiermee kunnen wij met slimme oplossingen minimaal gelijkwaardige, maar vaak ook betere en tevens goedkopere oplossingen bedenken voor opdrachtgevers. Dit stemmen wij uiteraard altijd af in nauw contact met het bevoegd gezag.

Met onze werkwijze zijn de kosten altijd goed in beeld en wordt uw brandpreventie op basis van de meest actuele wetgeving uitgevoerd. Op deze wijze is de kwaliteit van de bradpreventie voor de opdrachtgever altijd geborgd.

Ben u benieuwd naar een Brandpreventie Onderhoudsplan voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: via 088 44 04 504 of via info@innofire.nl.

Projecten

2019 - Woningcorporatie Domijn - Euregio
2018 - Livio - Het Wiedenbroek

Aanvalsplan brandweer

Afstemming bevoegd gezag

Alarmering

BHV plan

Blusmiddelen

Branddetectie

Branddoorslag

Brandklep

Brandmanchet

Brandmeldinstallatie

Brandoverslag

Brandscan

Brandventiel

Brandweervoorzieningen

Brandwerende beplating

Brandmeldinstallatie

Brandwerend glas

Controle op de uitvoering

Compartimentering

Deur, kozijn en glas

Deurdranger

Doorvoeringen

Draagconstructie

Gelijkwaardigheid

Huurcontractmaatregelen

Integraal plan brandveiligheid

Kleefmagneet

Kwaliteitscontrole automatisering

Loopafstand

Materialisering

Noodverlichting

Objectbewaking

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsplan

Opschuimende strips

Periodieke inspecties

Programma van eisen

Rookmelder

Rookwarmteafvoer

Sprinklerinstallatie

Uitgangspuntendocument

Vloeren, scheidingswanden, plafonds en daken

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtwegen

Vuurlastberekening

WBDBO

Innofire Safety BV ® - Enschede