U bevindt zich hier :
»
»

2019 - Woningcorporatie Domijn - Euregio

Woningcorporatie Domijn - Enschede

Voor woningcorporatie Domijn heeft Innofire in het Euregio complex te Glanerbrug alle 63 appartementen voorzien van brandwerende beglazing en zijn diverse doorvoeringen brandwerend afgewerkt. In een tiental appartementen zijn de voordeurkozijnen vervangen voor brandwerende voordeurkozijnen. Tevens zijn alle appartementen voorzien van rookmelders i.c.m. vrijloopdeurdrangers.


Aanvalsplan brandweer

Afstemming bevoegd gezag

Alarmering

BHV plan

Blusmiddelen

Branddetectie

Branddoorslag

Brandklep

Brandmanchet

Brandmeldinstallatie

Brandoverslag

Brandscan

Brandventiel

Brandweervoorzieningen

Brandwerende beplating

Brandmeldinstallatie

Brandwerend glas

Controle op de uitvoering

Compartimentering

Deur, kozijn en glas

Deurdranger

Doorvoeringen

Draagconstructie

Gelijkwaardigheid

Huurcontractmaatregelen

Integraal plan brandveiligheid

Kleefmagneet

Kwaliteitscontrole automatisering

Loopafstand

Materialisering

Noodverlichting

Objectbewaking

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsplan

Opschuimende strips

Periodieke inspecties

Programma van eisen

Rookmelder

Rookwarmteafvoer

Sprinklerinstallatie

Uitgangspuntendocument

Vloeren, scheidingswanden, plafonds en daken

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtwegen

Vuurlastberekening

WBDBO

Innofire Safety BV ® - Enschede