Alles overwogen,
in één keer goed
en minimaal onderhoud

U bevindt zich hier :
»

Logboek

Door het gebruik van een digitaal logboekbeheerssysteem geeft Innofire u inzicht in de passieve (brandscheidingen, doorvoeringen, brandkleppen etc.) en actieve (blusmiddelsystemen, brandmeldinstallaties, etc.) brandpreventie.

De gegevens worden online opgeslagen in een omgeving waar u zelf eigenaar van bent. Indien wenselijk kunnen wij in de totale vastgoedportefeuille uw passieve en actieve brandpreventie voor u in kaart brengen. Hier koppelen wij een periodieke inspectie aan waardoor u in het bezit bent van een actueel overzicht. Met onze diensten heeft u de brandveiligheid in uw portefeuille op orde volgens de laatste, maar ook toekomstige wet- en regelgeving.

Projecten

2019 - Universiteit Twente - ITC Hotel
2019 - Woningcorporatie Domijn - Euregio

Aanvalsplan brandweer

Afstemming bevoegd gezag

Alarmering

BHV plan

Blusmiddelen

Branddetectie

Branddoorslag

Brandklep

Brandmanchet

Brandmeldinstallatie

Brandoverslag

Brandscan

Brandventiel

Brandweervoorzieningen

Brandwerende beplating

Brandmeldinstallatie

Brandwerend glas

Controle op de uitvoering

Compartimentering

Deur, kozijn en glas

Deurdranger

Doorvoeringen

Draagconstructie

Gelijkwaardigheid

Huurcontractmaatregelen

Integraal plan brandveiligheid

Kleefmagneet

Kwaliteitscontrole automatisering

Loopafstand

Materialisering

Noodverlichting

Objectbewaking

Ontruimingsoefeningen

Ontruimingsplan

Opschuimende strips

Periodieke inspecties

Programma van eisen

Rookmelder

Rookwarmteafvoer

Sprinklerinstallatie

Uitgangspuntendocument

Vloeren, scheidingswanden, plafonds en daken

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtwegen

Vuurlastberekening

WBDBO

Innofire Safety BV ® - Enschede